30 دی 1398

آغاز تحویل سفارشات جوجه شترمرغ های بهاره

آغاز پیش فروش جوجه شترمرغ های بهاره هچری،ده روزه ،یکماهه و چهل و پنج روزه زمان تحویل از اواخر فروردین ماه جوجه های هچری زمان تحویل از اواخر اردیبهشت ماه جوجه های یکماهه زمان تحویل از اواخر خرداد ماه جوجه های دوماهه خدمات : مشاوره در راه‌اندازی،مدیریت پرورش،تامین و ارسال دان و تجهیزات تضم

آغاز پیش فروش جوجه  شترمرغ های بهاره
هچری،ده روزه ،یکماهه  و چهل و پنج روزه
زمان تحویل جوجه شترمرغ از اواخر فروردین ماه جوجه های هچری 
زمان تحویل جوجه شترمرغ از اواخر اردیبهشت ماه  جوجه های یکماهه
زمان تحویل جوجه شترمرغ از اواخر خرداد ماه جوجه های دوماهه
 تحویل از اصفهان،ورامین،مشهد
خدمات : 
مشاوره در راه‌اندازی،مدیریت پرورش،تامین و ارسال دان و تجهیزات
تضمین خرید پروار
زیر نظر مهندس باقری
تلفن ثبت سفارش
09120609890
09162348009
09055458009
03133391456
@faradam_zarin
???? www.ostrichinfo.com
https://faradamzarin.com
#مهندس_باقری 
#شترمرغ 
#جوجه_شترمرغ