22 مرداد 1398

اولین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ در استان خوزستان-اهواز

اولین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ در استان خوزستان-اهواز زیر نظرسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و شرکت فرادام زرین خاورمیانه برگزار گردید.

اولین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ در استان خوزستان-اهواز زیر نظرسازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان و شرکت فرادام زرین خاورمیانه برگزار گردید.این دوره بعنوان اولین دوره آموزشی پرورش شترمرغ در استان خوزستان جهت راستای بهبود صنعت پرورش شترمرغ در استان در تاریخ 1398/5/20 در شهر اهواز با حضور دوستداران این صنعت اجرا گردید.

مدرس دوره : مهندس باقری