30 تیر 1398

دهمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ

دهمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ همراه با مزرعه داران از سراسری ایران برگزار گردید. تاریخ برگزاری : 1398/4/28 مکان برگزاری : تهران،اسلام شهر،سازمان فنی و حرفه ای

دهمین دوره آموزشی سراسری پرورش شترمرغ همراه با مزرعه داران از سراسری ایران برگزار گردید.
تاریخ برگزاری : 1398/4/28
مکان برگزاری : تهران،اسلام شهر،سازمان فنی و حرفه ای