28 دی 1397

گام به گام تا مزرعه بهار...

قسمت اول نقشه راه ،پرواربندی یا پرورش گله مولد به طور یقین اولین سوالی که در ذهن علاقمندان صنعت شترمرغ ایجاد می شود این است که برای شروع از کجا باید شروع کرد

گام به گام تا مزرعه بهار... قسمت اول نقشه راه ،پرواربندی یا پرورش گله مولد به طور یقین اولین سوالی که در ذهن علاقمندان صنعت شترمرغ ایجاد می شود این است که برای شروع از کجا باید شروع کرد،جواب این سوال در پاسخ به چند نکته نهفته است ا_میزان دانش شما از این صنعت ۲_اقلیم آب و هوایی داستانی که در آن قرار دارید ۳_وضعیت اقتصادی شما مهمترین توصیه اینجانب به شما عزیزان در ابتدای این راه عدم تعجیل در بدست آوردن سود در زمان کوتاه است