02 مهر 1397

پیش فروش جوجه شترمرغ های کانادایی بهاره

پیش فروش جوجه شترمرغ های کانادایی بهاره ...

پیش فروش جوجه شترمرغ های کانادایی بهاره
تاریخ تحویل 
 بیستم فروردین ماه ۹۸
محل تحویل :اصفهان،مشهد
خدمات:مشاوره در طراحی مزرعه؛راه اندازی ومدیریت  مزرعه و پشتیبانی فروش
زیر نظر مهندس باقری
تلفن ثبت سفارش
09162348009
09135527076
09055458009
#فروش_جوجه_شترمرغ
#شرکت_فرادام_زرین_خاورمیانه