21 شهریور 1397

کتاب راهنمای کامل پرورش شترمرغ

کتاب راهنمای کامل پرورش شترمرغ گردآوری وتالیف :مهندس باقری...

کتاب راهنمای کامل پرورش شترمرغ
گردآوری وتالیف :مهندس باقری
تولید کننده ومشاور فنی مزارع شترمرغ
اطلاعات جامعی درباره مدیریت مزارع شترمرغ
در این کتاب می خوانید
نژادهای شترمرغ،اصول طراحی یک مزرعه شترمرغ،اصول تغذیه وخوراک  دهی در شترمرغ،مدیریت بهداشت و بیماریها در شترمرغ،اصول نگهداری گله مولد وپروار،اصول جوجه کشی در شترمرغ،مدیریت بازاریابی وفروش و... تلفن ثبت سفارش

09162348009

نحوه سفارش ودریافت  کتاب راهنمای پرورش شترمرغ
تالیف مهندس باقری

واریز مبلغ ۳۵۰۰۰ تومان هزینه کتاب 
و۱۵۰۰۰ هزینه پست پیشتاز 
به شماره کارت
6037 9974 8400 6052
بنام رحمت الله باقری
وارسال  فیش واریز
نام وآدرس پستی وکد پستی
از طریق تلگرام به شماره زیر
09162348009