29 مرداد 1397

فروش پودر سیر

فروش پودر سیر ایرانی درجه یک جهت جیره شترمرغ میزان مصرف درجیره ۲کیلوگرم در تن ارسال به سراسر کشور

فروش پودر سیر ایرانی درجه یک
جهت جیره شترمرغ
میزان مصرف درجیره  ۲کیلوگرم در تن
ارسال به سراسر کشور

حداقل سفارش ۵ کیلوگرم
۰۹۱۶۲۳۴۸۰۰۹
۰۹۱۲۰۶۰۹۸۹۰
@Ostrich_farming